Våre samarbeidspartnere

Fransk-Norsk Handelskammer (FNHK)

http://www.ccfn.no

Fransk-Norsk Handelskammer (FNHK) er en privat bilateral medlemsorganisasjon, grunnlagt i 1919 med kontorer i Oslo og Paris. FNHK har som formål å fremme økonomiske relasjoner, handel og industri mellom Frankrike og Norge.
Takket være over 95 års erfaring har FNHK god kjennskap til det franske og norske markedet. FNHK har et privilegert medlemsnettverk (250 medlemmer) og er gjennom sitt Business Center, et viktig mellomledd for bedrifter med interesse for det franske og norske markedet.
Kontakt: ccfn@ccfn.no - T: + 47 22 42 57 00

ATOUT FRANCE

http://sca.rendezvousenfrance.com/no

Atout France (Frankrikes Turistråd) er Frankrikes offisielle turistorganisasjon, som ble skapt i 2009 for å styrke turismen. Atout France arbeider internasjonalt takket være sitt nettverk av 34 kontorer fordelt på 32 land. Atout France bistår den norske turistbransjen samt presse med alle henvendelser relatert til turisme samt formidler turismerelaterte statistikker, trender og foreslår målrettede tiltak mot det norske markedet for sine franske samarbeidspartnere.

Den Franske Ambassades Handelsavdeling

http://www.ubifrance.fr/norvege

Den franske ambassades handelsavdeling, UBIFRANCE i Norge, bistår med å finne franske handelspartnere som ønsker å eksportere til Norge. Ubifrance’ Norges-kontor har en fast stab på syv franske og norske bransjespesialister, alle med inngående kunnskap om de franske og norske markedene.
Kontakt: oslo@ubifrance.fr – T: +47 23 33 33 60

Messer som er medlem av Promosalons